Przed wizytą

Konsultacja dziecka

 

Przebiega zwykle na 2 wizytach. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami lub opiekunami prawnymi a dopiero na kolejne spotkanie zapraszane jest dziecko.

 

W trakcie pierwszej wizyty z rodzicami zbierane są najważniejsze informacje dotyczące objawów będących powodem zgłoszenia się, przebiegu dotychczasowego leczenia, danych dotyczących funkcjonowania dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej, przedszkolu lub szkole. 

Wywiad poszerzany jest o dane rozwojowe, wyniki badań psychologicznych, opinie nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wyniki badań dodatkowych (tomografia, rezonans, badanie EEG) oraz konsultacji innych specjalistów. 

Proszę o przygotowanie ksera dokumentacji dziecka które macie Państwo w posiadaniu.

 

Te dokładne informacje mają na celu przyjrzenie się sytuacji dziecka z różnych perspektyw a wizyta bez obecności dziecka daje możliwość swobodnej rozmowy z rodzicami.

 

Kolejna wizyta odbywa się z dzieckiem i polega na badaniu, które zwykle przebiega w formie zabawy, wspólnego rysowania i rozmowy w swobodnej atmosferze. 

Następnie przedstawiana jest diagnoza oraz propozycje leczenia (różne formy psychoterapii, farmakoterapia lub inne formy oddziaływań terapeutycznych). 

 

Należy zadbać, by dziecko miało zorganizowaną opiekę osoby dorosłej w czasie kiedy rodzic rozmawia z lekarzem na osobności. Dotyczy to zwłaszcza dzieci małych, w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym oraz dzieci z diagnozą zaburzeń autystycznych/niepełnosprawnoscią.

Pozwala to uniknąć sytuacji, kiedy dziecko słyszy treść rozmowy lub pewne informacje wrażliwe.

 

 

Konsultacja adolescenta

 

W przypadku konsultacji nastolatka na początku odbywa się indywidualna rozmowa z Pacjentem a następnie wspólna z nastolatkiem i rodzicami/opiekunami. W niektórych , uzasadnionych sytuacjach forma wizyty ulega zmianie.

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 

W sytuacji, kiedy istnieje potrzeba realizacji nauczania indywidualnego w szkole, proszę o przygotowanie opinii wychowawcy oraz badania psychologicznego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Warto też posiadać ze sobą druk (zaświadczenie lekarskie) gdyż niektóre poradnie dysponują swoimi drukami. Dezycja o wydaniu zaświadczenia jest podejmowana kierując się dobrem pacjenta, z uwzględnieniem wielu aspektów i pozostaje w gestii lekarza.

 

 

Zaświadczenie do Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

 

Istnieje możliwość wydania zaświadczenia które jest ważne 30 dni - wymagane jest dołączenie ksero dokumentacji medycznej od psychiatry – przygotowanie takiej dokumentacji jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.


Lekarz nie świadczy usług jako biegły sądowy oraz nie wydaje zaświadczeń do sądu w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, rozwodowych.