Oferta

Zajmuję się diagnozą i leczeniem zaburzeń natury psychicznej

-zaburzeń lękowych, depresyjno-lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
-zaburzeń nastroju
-zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych
-zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania i emocji
-zaburzeń odżywiania - anoreksja nervosa, bulimia

-zaburzeń adaptacyjnych, posttraumatycznych, PTSD

-zaburzeń psychotycznych
-całościowych zaburzeń rozwojowych - spectrum autyzmu, autyzm, Zespół Aspergera

  Zaburzeń mowy (afatycznych)

-zespół hiperkinetyczny (ADHD), niepełnosprawność intelektualna

-zaburzeń wczesnego dzieciństwa (moczenie nocne psychogenne itp.)

I innych.